Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

សិទ្ធិរបស់អតិថិជន៖

 ១.១. អតិថិជនត្រូវតែជាបុគ្គលឯកជនដែលមានអាយុយ៉ាងតិច 21 ឆ្នាំ ឬអាយុនៃការលេងល្បែងស្របច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគេ។

១.២. ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មលេងហ្គេមរបស់ Live22 អតិថិជនត្រូវតែដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីដែលបានកំណត់។

១.៣. Live22 ផ្តល់ជូនហ្គេមនៃឱកាស រួមទាំងកាស៊ីណូ កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ហ្គេម Jackpot និងផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើវេទិកា។

ទំនួលខុសត្រូវ៖

២.១. Live22 មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះពេលវេលារងចាំ ការរំខានម៉ាស៊ីនមេ ឬបញ្ហាបច្ចេកទេសទេ។

២.២. Live22 មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់វាឡើយ។

២.៣. ព្រឹត្តិការណ៍ហ្គេមដែលចាត់ទុកជាមោឃៈអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអាកប្បកិរិយាក្លែងបន្លំត្រូវបានរកឃើញ។

២.៤. សកម្មភាពហាមឃាត់រួមមាន ការរៀបចំហ្គេម កម្មវិធីជំនួយខាងក្រៅ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងការប្រព្រឹត្តិក្លែងបន្លំ។

២.៥. មូលនិធិដែលទទួលបានតាមរយៈការក្លែងបន្លំ ឬបំពានច្បាប់មិនមានសិទ្ធិទេ។

ហ្គេមដែលមានទំនួលខុសត្រូវ៖

៣.១. Live22 ផ្សព្វផ្សាយការលេងហ្គេមប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការកម្សាន្ត។

៣.២. ការចូលរួមគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យរបស់អតិថិជន ដោយគ្មានការធានាណាមួយដែលបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ។

៣.៣. Live22 ប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់ និងហាមឃាត់ការលេងល្បែងស៊ីសង ប្រសិនបើហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់អតិថិជន។

៣.៤. អតិថិជនអាចដកខ្លួនចេញ ឬស្វែងរកការគាំទ្រ ប្រសិនបើមានបញ្ហាជាមួយល្បែង។

៣.៥. Live22 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឯកសារបន្ថែម និងបិទគណនីប្រសិនបើចាំបាច់។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ៖

៤.១. ច្បាប់ហ្គេម និងការបំពាន៖

៤.១.១. អតិថិជនត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ហ្គេមដែលអនុវត្តចំពោះហ្គេមដែលបានផ្តល់ទាំងអស់ និងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៤.១.២. ការបំពានច្បាប់ហ្គេម ឬកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាំឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ហ្គេមចាត់ទុកជាមោឃៈ ហើយអតិថិជនបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការឈ្នះ។ 

៤.១.៣. ប្រតិបត្តិករអាចប្រកាសថាហ្គេមជាមោឃៈដោយសារការបំពានរបស់អតិថិជនគ្រប់ពេលក្នុងអំឡុងពេលទំនាក់ទំនងអតិថិជន។

៤.២. កំហុស និងបញ្ហាប្រព័ន្ធ៖

៤.២.១. អតិថិជនត្រូវតែចេញជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើពួកគេរកឃើញកំហុសប្រព័ន្ធ ឬកំហុស។

៤.២.២. ការទាញយកកំហុស ឬកំហុសត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ហើយអតិថិជនត្រូវតែរាយការណ៍អំពីបញ្ហាដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្លាមៗទៅកាន់ប្រតិបត្តិករ។

៤.២.៣. ការខកខានក្នុងការរាយការណ៍អំពីកំហុស អាកប្បកិរិយាហាមឃាត់ ឬកំហុសអាចបណ្តាលឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ហ្គេមចាត់ទុកជាមោឃៈ។

៤.៣. ព្រឹត្តិការណ៍​ហ្គេម​ដែល​ទុក​ចោល៖

៤.៣.១. ប្រតិបត្តិករអាចប្រកាសថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្គេមចាត់ទុកជាមោឃៈប្រសិនបើមានការផ្តល់ជូន ស្នើសុំ ឬទទួលយកដោយសារតែមានកំហុស។

៤.៣.២. ការចាត់ទុកជាមោឃៈអាចកើតមានឡើង ប្រសិនបើអតិថិជន ឬភាគីទីបីមានបំណងគេចចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង ឬលទ្ធផលដែលមានឥទ្ធិពលតាមរយៈសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម។.

៤.៣.៣. ការដកសិទ្ធិពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលអតិថិជនអាចមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនាំឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ហ្គេមចាត់ទុកជាមោឃៈ។

៤.៤. ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន៖

៤.៤.១. សកម្មភាពទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគណនីសមាជិកត្រូវតែអនុវត្តផ្ទាល់ដោយអតិថិជន។

៤.៤.២. ការទូទាត់ទៅគណនីគួរតែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍តែមួយគត់ដល់អតិថិជន ហើយការចូលប្រើរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានហាមឃាត់។

៥.សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា៖

៥.១. ពាណិជ្ជសញ្ញា និងនិមិត្តសញ្ញា៖

៥.១.១. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម និមិត្តសញ្ញា ពាណិជ្ជសញ្ញា ឈ្មោះផលិតផល និងឈ្មោះសេវាកម្មរបស់ប្រតិបត្តិករ គឺជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ប្រតិបត្តិករ។

៥.១.២. ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីប្រតិបត្តិករ។

៥.១.៣. អតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្គេមមិនផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។

ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌ៖

៦.១. ការផ្លាស់ប្តូរ​លក្ខខណ្ឌ៖

៦.១.១. ប្រតិបត្តិកររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

៦.១.២. ខណៈពេលដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈអ៊ីមែល ឬនៅលើគេហទំព័រ វានៅតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនក្នុងការត្រួតពិនិត្យការកែប្រែជាប្រចាំ។

ការបំពានកិច្ចព្រមព្រៀង៖

៧.១. ផលវិបាកនៃការបំពាន៖

៧.១.១. ការបំពានលក្ខខណ្ឌណាមួយអាចបណ្តាលឱ្យមានសកម្មភាពដោយប្រតិបត្តិករ។

៧.១.២. ប្រតិបត្តិកររក្សាសិទ្ធិក្នុងការមិនបើក ផ្អាក ឬបិទគណនីប្រតិបត្តិករសម្រាប់ការបំពាន។  

៧.១.៣. ប្រតិបត្តិករអាចត្រូវបានរារាំងដើម្បីរ៉ាប់រងការខូចខាតក្នុងករណីមានការរំលោភបំពាន។

ការដោះស្រាយបណ្តឹង៖

៨.១. ជំនួយអតិថិជន៖

៨.១.១. ចំពោះការត្អូញត្អែរទាក់ទងនឹងសេវាកម្មណាមួយ អតិថិជនអាចទាក់ទងផ្នែកជំនួយអតិថិជន Live22 តាមរយៈ Live Chat ឬអ៊ីមែល។

៨.១.២. ក្រុមជំនួយអតិថិជននឹងជួយភ្លាមៗក្នុងការដោះស្រាយ និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា។

តាមរយៈការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្គេមរបស់យើង អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ រាល់ការកែប្រែ ឬការអាប់ដេតដែលធ្វើឡើងដោយប្រតិបត្តិករនឹងជាប់កាតព្វកិច្ច ហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការរក្សា ការជូនដំណឹង។ យើងសូមកោតសរសើរចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះបទពិសោធន៍លេងហ្គេមដោយយុត្តិធម៌ និងរីករាយជាមួយ Live22។

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.